Thư viện của chúng tôi

Phân tích, Quan điểm và Ý kiến

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á định kỳ xuất bản các báo cáo phân tích chính trị và tài liệu nghiên cứu về những chủ đề thu hút quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác mở rộng phạm vi trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như các thách thức đối với hệ sinh thái. Các ấn bản phẩm được phân loại theo  chủ đề và quốc gia và có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây.

Reference Library in Hanoi

LIBRARY IN HANOI

Books that open up your horizons

Open Monday to Friday, 9.00 - 15.00
at 76 To Ngoc Van, House 8C, Tay Ho, Hanoi

Publications available online

ELECTRONIC PUBLICATIONS

Good reads at any time

Available online 24/7 without any registration,
downloadable in PDF format

Active categories:
  • Social Justice

 Social Justice, Social-ecological transformation

Phát triển xa hơn - Tầm nhìn thay thế từ Châu Mỹ Latinh

Cuốn sách này biên soạn một số ví dụ cụ thể về những nỗ lực và thực hành về kiến ​​thức sinh thái, từ các nhà hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội dân sự, đến những người làm việc trong các tổ chức và kiến ​​thức tổ tiên của các nhóm bản địa, v.v.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Những thách thức đối với quyền xã hội của người lao động ở Việt Nam - Nghiên cứu điển hình về ngành may mặc

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017 bởi Viện Công nhân và Công đoàn (IWTU), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) phối hợp với Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á. Trong nghiên cứu, lĩnh vực may mặc là đối tượng phân tích nhằm đánh giá thực trạng về quyềcxã hội của người lao động Việt Nam.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Phân tích các quan điểm và chính sách chính trị trong xóa đói giảm nghèo và lương hưu cho người cao tuổi ở Việt Nam

Đề tài “Phân tích quan điểm chính trị và chính sách xóa đói giảm nghèo và lương hưu cho người cao tuổi ở Việt Nam” do TS. Ngô Thị Ngọc Anh, TS. Trần Thị Hồng và ThS. Nguyễn Thị Hiền hợp tác với Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA).

Read more …

 Social Justice, Vietnam

An sinh xã hội ở Việt Nam và vai trò của các tổ chức của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội

Nghiên cứu “An sinh xã hội ở Việt Nam và vai trò của các tổ chức của người dân Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện chính sáchan sinh xã hội” do Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF) phối hợp với Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) thực hiện.

Read more …

 Social Justice

Tái sản xuất xã hội, an sinh xã hội và những phát triển liên quan đến khủng hoảng: Quan điểm của nữ quyền liên quan đến tái cấu trúc tự do mới của châu Âu

Bài báo của Katharina Puhl, nhà nghiên cứu xã hội học nữ quyền và phân tích chủ nghĩa tư bản tại RLS Berlin, sẽ khám phá những rủi ro và thách thức đối với các chính sách an sinh xã hội và chính trị liên quan đến các tác động và kết quả nhạy cảm giới trong chínhtrị thắt lưng buộc bụng liên quan đến khủng hoảng trong bối cảnh của Đức, được đóng khung bởi châu Âu chính trị.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Phân tích thực trạng ngành điện Việt Nam

Trong Hiệp ước Khí hậu Paris 2015, người ta đã quyết định rằng phải đạt được sự trung hòa về khí hậu toàn cầu trong nửa sau của thếkỷ 21. Nền tảng của việc này là quá trình khử cacbon trên toàn cầu của ngành điện.

Read more …

 Myanmar, Political Analysis, Social Justice

[Chỉ tiếng Đức] Cải cách hiến pháp ở Myanmar - Một quốc gia đang bắt đầu quá trình chuyển đổi

Trong bài báo làm việc của mình bằng tiếng Đức, tác giả Christian Landenberger đang tóm tắt những thay đổi gần đây của hiến pháp Myanmar kể từ khi bắt đầu quá trình chuyển đổi. Ông ấy đang nhắm đến việc đánh giá những thay đổi và đưa ra những triển vọng cho tương lai của Myanmar.


Read more …

 Social Justice, Vietnam

Nghiên cứu về Công bằng xã hội ở Việt Nam

Thành tích phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hai thập kỷ qua rất đáng chú ý. Nước này đã từ một nền kinh tế nghèo, kém phát triển và kế hoạch hóa tập trung, vươn lên đạt mức thu nhập trung bình trên cơ sở một nền kinh tế rất năng động và một xã hội sôi động. Mức sống đạt được đã được chia sẻ công bằng trên hầu hết các bộ phận dân cư, góp phần to lớn vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển xã hội.

Read more …

 Cambodia, Labour, Political Analysis, Social Justice

 Cambodia, Laos, Myanmar, Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam

[Chỉ dành cho tiếng Miến Điện] Cuộc họp đối tác năm 2014: Trao đổi về Công bằng xã hội, Chuyển đổi sinh thái xã hội và Chính trị có sự tham gia

Hội nghị Đối tác 2014 diễn ra từ ngày 28-31 tháng 7 năm 2014 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) đã mời 66 người tham gia, bao gồm một số đối tác tiềm năng trong tương lai.

Read more …