Thư viện của chúng tôi

Phân tích, Quan điểm và Ý kiến

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á định kỳ xuất bản các báo cáo phân tích chính trị và tài liệu nghiên cứu về những chủ đề thu hút quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác mở rộng phạm vi trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như các thách thức đối với hệ sinh thái. Các ấn bản phẩm được phân loại theo  chủ đề và quốc gia và có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây.

Reference Library in Hanoi

LIBRARY IN HANOI

Books that open up your horizons

Open Monday to Friday, 9.00 - 15.00
at 76 To Ngoc Van, House 8C, Tay Ho, Hanoi

Publications available online

ELECTRONIC PUBLICATIONS

Good reads at any time

Available online 24/7 without any registration,
downloadable in PDF format

Active categories:
  • Social-ecological transformation
Add another category to filter:

 Social-ecological transformation

Khí hậu trước chủ nghĩa tư bản - Vì sự thay đổi hệ thống sinh thái và xã hội

Chưa bao giờ ở Đức, mối quan tâm về khí hậu toàn cầu được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Trên toàn quốc, hàng chục nghìn sinh viên đang đình công đòi thay đổi chính sách khí hậu. Họ yêu cầu hành động thay vì những lời hứa. Chính phủ liên bang đang thiếu các mục tiêu khí hậu không phù hợp của riêng mình: "Kế hoạch Bảo vệ Khí hậu 2050" không đủ cho các mục tiêubảo vệ khí hậu Paris. Ngành năng lượng, các ngành công nghiệp, các công ty ô tô, ngành xây dựng và ngành nông nghiệp sẽ phải thay đổi hoàn toàn lộ trình của mình để có thể tiến gần đến các mục tiêu khí hậu quá yếu này. Việc loại bỏ than ở đây chỉ là một khởi đầu nhỏ cho sự ra đicần thiết của dầu, than và khí trong toàn bộ nền kinh tế.

Read more …

 Social Justice, Social-ecological transformation

Phát triển xa hơn - Tầm nhìn thay thế từ Châu Mỹ Latinh

Cuốn sách này biên soạn một số ví dụ cụ thể về những nỗ lực và thực hành về kiến ​​thức sinh thái, từ các nhà hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội dân sự, đến những người làm việc trong các tổ chức và kiến ​​thức tổ tiên của các nhóm bản địa, v.v.

Read more …

 Social-ecological transformation

Chuyển đổi xã hội-sinh thái - Kinh nghiệm từ châu Á và châu Âu

“Sự chuyển đổi xã hội-sinh thái phải bao gồm tất cả các lĩnh vực của Hành tinh Trái đất. Nếu không, sẽ không thể giảm thiểu hoặc ngăn chặn biến đổi khí hậu, sự suy thoái của nước và đất, cũng như cải thiện các điều kiện tiến hóa của thế giới tự nhiên. " Elmar Altvater, tháng 1 năm 2018.

Read more …

 Cambodia, Myanmar, Social-ecological transformation

Đặc khu kinh tế (SEZs) và Khai thác giá trị từ sông Mekong: Một nghiên cứu điển hình về Kiểm soát và Khai thác Đất đai và Lao động ở các SEZs Campuchia và Myanmar

Báo cáo “Đặc khu kinh tế (SEZs) và chiết xuất giá trị từ sông Mekong: Nghiên cứu điển hình về kiểm soát và khai thác đất đai và lao động ở các SEZs Campuchia và Myanmar” là một quá trình và nỗ lực kéo dài hàng năm của nhà nghiên cứu, nhóm Focus và những người liên quan các bên liên quan kể từ năm 2016.

Read more …

 Social-ecological transformation

Đầu tư quy mô lớn vào khu vực sông Mekong

Trên toàn khu vực sông Mekong, "phát triển" đã trở thành đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đạt được chủ yếu thông quacác khoản đầu tư tư nhân, quy mô lớn. Mô hình phát triển do các chính phủ trong khu vực thúc đẩy ưu tiên tự do hóa thương mại và đầu tư cũng như tư nhân hóa.

Read more …

 Social-ecological transformation

Nhân tiện, nó thực sự hoạt động - Bỏ qua huyền thoại về năng lượng tái tạo

Các tác giả của tập tài liệu này khẳng định: «Vì vậy, câu hỏi không phải là liệu, mà là làm thế nào và khi nào chúng ta sẽ đạt được một tương lai dựa trên năng lượng tái tạo.» Thật không may, ngay cả những ngày này năng lượng tái tạo vẫn còn được xem xét một cách hoài nghi.

Read more …

 Myanmar, Social-ecological transformation

Những thách thức về sinh thái - xã hội của Myanmar

Trong bài viết của mình, tác giả Salai Thawng Tha Lian đã nêu ra những thách thức gần đây mà Myanmar đang phải đối mặt về bảo vệ môi trường và các khía cạnh xã hội liên quan. Kể từ khi đất nước mở cửa, các nhà đầu tư đang xếp hàng dài và sẽ là một thách thức rất lớn để vượt qua cái bẫy ngoại lai nhằm đảm bảo sự chuyển đổi mang lại công bằng xã hội, bình đẳng và bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Read more …

 Cambodia, Laos, Myanmar, Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam

[Chỉ dành cho tiếng Miến Điện] Cuộc họp đối tác năm 2014: Trao đổi về Công bằng xã hội, Chuyển đổi sinh thái xã hội và Chính trị có sự tham gia

Hội nghị Đối tác 2014 diễn ra từ ngày 28-31 tháng 7 năm 2014 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) đã mời 66 người tham gia, bao gồm một số đối tác tiềm năng trong tương lai.

Read more …

 Political Analysis, Social Justice, Social-ecological transformation

Chuyển đổi tư duy: Các quan điểm so sánh từ phía Nam Toàn cầu

Để thảo luận và trao đổi về các giải pháp thay thế cho phát triển và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ các quốc gia khác của Nam Toàn cầu, Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) và Trung tâm Tài nguyên Địa phương Myanmar (LRC) đã phối hợp tổ chức một hội nghị tại Yangon và Mandalay vào ngày 27 - 28 tháng 5 tương ứng. 29 tháng 5, 2014.

Read more …

 Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam

Các nạn nhân của biến đổi khí hậu - Tác động xã hội của biến đổi khí hậu đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam

Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tác động của biến đổi khí hậu. Trong các chính sách gần đây, Chính phủ Việt Nam chủ yếu tập trung vào các cách tiếp cận kỹ thuật để thích ứng và giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu. Có thể thấy trước rằng sẽ có những tác động vượt xa các giải pháp mà công nghệ đưa ra.

Read more …