Thư viện của chúng tôi

Phân tích, Quan điểm và Ý kiến

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á định kỳ xuất bản các báo cáo phân tích chính trị và tài liệu nghiên cứu về những chủ đề thu hút quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác mở rộng phạm vi trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như các thách thức đối với hệ sinh thái. Các ấn bản phẩm được phân loại theo  chủ đề và quốc gia và có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây.

Reference Library in Hanoi

LIBRARY IN HANOI

Books that open up your horizons

Open Monday to Friday, 9.00 - 15.00
at 76 To Ngoc Van, House 8C, Tay Ho, Hanoi

Publications available online

ELECTRONIC PUBLICATIONS

Good reads at any time

Available online 24/7 without any registration,
downloadable in PDF format

Active categories:
  • Myanmar

 Myanmar, Social-ecological transformation

Những thách thức về sinh thái - xã hội của Myanmar

Trong bài viết của mình, tác giả Salai Thawng Tha Lian đã nêu ra những thách thức gần đây mà Myanmar đang phải đối mặt về bảo vệ môi trường và các khía cạnh xã hội liên quan. Kể từ khi đất nước mở cửa, các nhà đầu tư đang xếp hàng dài và sẽ là một thách thức rất lớn để vượt qua cái bẫy ngoại lai nhằm đảm bảo sự chuyển đổi mang lại công bằng xã hội, bình đẳng và bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Read more …

 Cambodia, Laos, Myanmar, Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam

[Chỉ dành cho tiếng Miến Điện] Cuộc họp đối tác năm 2014: Trao đổi về Công bằng xã hội, Chuyển đổi sinh thái xã hội và Chính trị có sự tham gia

Hội nghị Đối tác 2014 diễn ra từ ngày 28-31 tháng 7 năm 2014 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) đã mời 66 người tham gia, bao gồm một số đối tác tiềm năng trong tương lai.

Read more …