Thư viện của chúng tôi

Phân tích, Quan điểm và Ý kiến

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á định kỳ xuất bản các báo cáo phân tích chính trị và tài liệu nghiên cứu về những chủ đề thu hút quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác mở rộng phạm vi trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như các thách thức đối với hệ sinh thái. Các ấn bản phẩm được phân loại theo  chủ đề và quốc gia và có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây.

Reference Library in Hanoi

LIBRARY IN HANOI

Books that open up your horizons

Open Monday to Friday, 9.00 - 15.00
at 76 To Ngoc Van, House 8C, Tay Ho, Hanoi

Publications available online

ELECTRONIC PUBLICATIONS

Good reads at any time

Available online 24/7 without any registration,
downloadable in PDF format

 Labour, Political Analysis, Social Justice, Vietnam

Các khuyến nghị về Luật điện lực - GreenID

Năm 2012, Quỹ RLS hỗ trợ triển khai dự án “Hướng tới một chính sách có sự tham gia: Điển cứu về Luật điện lực sửa đổi của Việt Nam” do Trung tâm Phát triển và Đổi mới xanh thực hiện (GreenID).

Read more …

 Labour, Political Analysis, Social Justice, Vietnam

[Chỉ có tiếng Đức] Tổng quan về Việt Nam năm 2011

Trong báo cáo tiếng Đức này, các tác giả Nadja Charaby và Felix Münster tổng kết quá trình phát triển của Việt Nam trong năm vừa qua.

Read more …

 Social Justice

Tư duy về các mô hình thay thế!

“Đã có nhiều cuộc thảo luận cho rằng việc chuyển đổi mô hình phát triển toàn cầu phải lấy trọng tâm là chất lượng thay cho số lượng, mức độ đủ thay cho dư thừa và nhấn mạnh tới nhu cầu của con người thay cho mong ước."

Read more …

 Labour, Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam, Vietnam

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong tài liệu nghiên cứu này, tác giả Volker Bellgart lập luận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) có những tiềm năng lớn để giúp cải thiện điều kiện làm việc tại Việt Nam thông qua hợp tác, tăng cường năng lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn thành viên.

Read more …