Thư viện của chúng tôi

Phân tích, Quan điểm và Ý kiến

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á định kỳ xuất bản các báo cáo phân tích chính trị và tài liệu nghiên cứu về những chủ đề thu hút quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác mở rộng phạm vi trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như các thách thức đối với hệ sinh thái. Các ấn bản phẩm được phân loại theo  chủ đề và quốc gia và có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây.

Reference Library in Hanoi

LIBRARY IN HANOI

Books that open up your horizons

Open Monday to Friday, 9.00 - 15.00
at 76 To Ngoc Van, House 8C, Tay Ho, Hanoi

Publications available online

ELECTRONIC PUBLICATIONS

Good reads at any time

Available online 24/7 without any registration,
downloadable in PDF format

 Social-ecological transformation

Nhân tiện, nó thực sự hoạt động - Bỏ qua huyền thoại về năng lượng tái tạo

Các tác giả của tập tài liệu này khẳng định: «Vì vậy, câu hỏi không phải là liệu, mà là làm thế nào và khi nào chúng ta sẽ đạt được một tương lai dựa trên năng lượng tái tạo.» Thật không may, ngay cả những ngày này năng lượng tái tạo vẫn còn được xem xét một cách hoài nghi.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Phân tích thực trạng ngành điện Việt Nam

Trong Hiệp ước Khí hậu Paris 2015, người ta đã quyết định rằng phải đạt được sự trung hòa về khí hậu toàn cầu trong nửa sau của thếkỷ 21. Nền tảng của việc này là quá trình khử cacbon trên toàn cầu của ngành điện.

Read more …

 

Myanmar đang theo đuổi nền dân chủ?

Nười dân Myanmar đã bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) và lãnh đạo đảng của nó, Aung San Suu Kyi đã có thể giành được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử tự do nhất ở nước này kể từ năm 1990. Đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) hiện đangcầm quyền được ủng hộ bởi quân đội đã phải chịu tổn thất đáng kể trong việc hỗ trợ bầu cử. Theo kết quả không chính thức đầu tiên, NLD đã giành được 82% tổng số phiếu bầu. Cuộc tổng tuyển cử chắc chắn là một tiến bộ cho sự phát triển dân chủ của đất nước vì nó phần lớn là tự do và công bằng, nhưng quan trọng hơn, nó đã được tổ chức một cách hòa bình.

Read more …

 Myanmar, Political Analysis, Social Justice

[Chỉ tiếng Đức] Cải cách hiến pháp ở Myanmar - Một quốc gia đang bắt đầu quá trình chuyển đổi

Trong bài báo làm việc của mình bằng tiếng Đức, tác giả Christian Landenberger đang tóm tắt những thay đổi gần đây của hiến pháp Myanmar kể từ khi bắt đầu quá trình chuyển đổi. Ông ấy đang nhắm đến việc đánh giá những thay đổi và đưa ra những triển vọng cho tương lai của Myanmar.


Read more …

 Social Justice, Vietnam

Nghiên cứu về Công bằng xã hội ở Việt Nam

Thành tích phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hai thập kỷ qua rất đáng chú ý. Nước này đã từ một nền kinh tế nghèo, kém phát triển và kế hoạch hóa tập trung, vươn lên đạt mức thu nhập trung bình trên cơ sở một nền kinh tế rất năng động và một xã hội sôi động. Mức sống đạt được đã được chia sẻ công bằng trên hầu hết các bộ phận dân cư, góp phần to lớn vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển xã hội.

Read more …

 Cambodia, Labour, Political Analysis, Social Justice

 Myanmar, Social-ecological transformation

Những thách thức về sinh thái - xã hội của Myanmar

Trong bài viết của mình, tác giả Salai Thawng Tha Lian đã nêu ra những thách thức gần đây mà Myanmar đang phải đối mặt về bảo vệ môi trường và các khía cạnh xã hội liên quan. Kể từ khi đất nước mở cửa, các nhà đầu tư đang xếp hàng dài và sẽ là một thách thức rất lớn để vượt qua cái bẫy ngoại lai nhằm đảm bảo sự chuyển đổi mang lại công bằng xã hội, bình đẳng và bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Read more …

 Cambodia, Laos, Myanmar, Social Justice, Social-ecological transformation, Vietnam

[Chỉ dành cho tiếng Miến Điện] Cuộc họp đối tác năm 2014: Trao đổi về Công bằng xã hội, Chuyển đổi sinh thái xã hội và Chính trị có sự tham gia

Hội nghị Đối tác 2014 diễn ra từ ngày 28-31 tháng 7 năm 2014 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) đã mời 66 người tham gia, bao gồm một số đối tác tiềm năng trong tương lai.

Read more …

 Social Justice, Vietnam

Những người lính và người nội trợ - Thay đổi và tiếp tục vai trò giới của phụ nữ ở Việt Nam

Trong bài báo của mình, tác giả Christopher Wimmer tìm cách tóm tắt sự chuyển đổi của xã hội Việt Nam trong thế kỷ 20 với trọng tâm là vai trò giới tính của phụ nữ.

Read more …