Nhân viên của chúng tôi

Cam kết vì một tương lai tốt đẹp

Quỹ RLS có những tiếp xúc đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2003. Sau đó, vào năm 2009 Văn phòng Đại diện Quỹ được thành lập. Hiện nay Quỹ có 12 nhân viên, một số cán bộ thực tập với Trưởng đại diện là ông Philip Degenhardt. Các hoạt động của Quỹ RLS tại Đông Nam Á do Bộ phát triển và hợp tác kinh tế CHLB Đức tài trợ (BMZ). Để tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi tại Đức và ở nước ngoài, vui lòng xem đường link ở cuối trang. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về Đảng cánh tả của Đức, Die Linke, thông tin về Rosa Luxemburg, nhà chính trị và học giả xã hội chủ nghĩa mà tên bà được đặt cho tên Quỹ RLS.

Gặp gỡ văn phòng của chúng tôi tại Đông Nam Á

Giám đốc khu vực

Staff picture Philip Degenhardt

Philip Degenhardt mailto

Regional Director

Nhóm quản lý dự án

Staff picture Nguyen Van Tung

Nguyen Van Tung mailto

Project Manager

Staff picture Trieu Tuyet Mai Huong

Trieu Tuyet Mai Huong mailto

Project Manager

Staff picture Nguyen Van Huan

Nguyen Van Huan mailto

Project Manager

Hoang Hao Tra My mailto

Project Manager

Nhóm quản lý tài chính

Staff picture Duong Huong Giang

Duong Huong Giang mailto

Chief Finance Manager

Staff picture Nguyen Thuy Ha

Nguyen Thuy Ha mailto

Finance Manager

Staff picture Pham Thu Trang

Pham Thu Trang mailto

Finance Manager

Staff picture Dao Thi Huong

Dao Thi Huong mailto

Finance Officer

Nhóm quản lý văn phòng

Staff picture Nguyen Le Hang

Nguyen Le Hang mailto

Office Manager

Staff picture Nguyen Thi Trinh

Nguyen Thi Trinh mailto

Event Officer

Staff picture Le Quoc Tuan

Le Quoc Tuan mailto

Office Assistant

Staff picture Nguyen Thi Lan

Nguyen Thi Lan mailto

Office Assistant

Giới thiệu vắn tắt về Quỹ RLS

 • 25
  Văn phòng
 • 80
  Quốc gia
 • 350
  Đối tác

Mạng lưới thành viên

 • RLS Đức (en/de)
 • RLS Trên thế giới (en/de)
 • Đảng cánh tả - Die Linke (en/de)

Các hoạt động của Quỹ RLS

 • Học bổng (en/de)
 • Viện phân tích xã hội phê phán (en/de)
 • Tạp chí "Luxemburg" (en/de)
“Xã hội không bao gồm các cá nhân mà nó thể hiện tổng hòa các mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, trong các mối quan hệ này các cá nhân là đại diện”

Karl Marx